Rabus, Historien der Heyligen Außerwölten Gottes Zeügen, teil II

Over het valse gerucht van de herroeping

Rabus die uit verschillende bronnen zijn verhaal samenstelt is zeer duidelijk: de Minderbroeder in Brussel weet wat Van der Hulst en Egmondanus willen dat hij zal zeggen, nl. de mannen zijn gestorven na – op het allerlaatste moment – herroepen te hebben. Hij laat zijn gehoor echter weten dat hij het daar niet mee eens is. Hij was erbij (suggereert dat – Was hij een van die broeders die af en aan liepen naar de brandstapel ?) en hij bevestigt nadrukkelijk: ze zijn wel degelijk gestorven in hun lutherse ketterij… Hier de pagina uit Rabus

Ludwig Rabus, Historien der Heyligen Außerwölten Gottes Zeügen, Bekennern vnd Martyrern, so in Angehender ersten Kirchen, Altes und Neüwes Testaments, zuo jeder zeyt gewesen seind Auß H. Göttlicher, vnd der Alten Lehrer Glaubwürdigen Schrifften, Zuo gemeyner Auffbauwung vnnd Besserung der Angefochtenen Kirchen Teütscher Nation, warhafftig beschryben – DEEL II, p. 117
Straßburg 1555.