Alle pagina’s

Van Meteren (1608) over de uitbreiding van het Antwerpse klooster

Heel vaak lees je dat de Augustijnerkerk (nu Sint-Andries) moest worden uitgebreid met een galerij vanwege de toeloop van het volk (succesvolle prediking tegen de aflaathandel). Bij nader onderzoek wordt ...

Rabus, Historien der Heyligen Außerwölten Gottes Zeügen, teil II

Over het valse gerucht van de herroeping Rabus die uit verschillende bronnen zijn verhaal samenstelt is zeer duidelijk: de Minderbroeder in Brussel weet wat Van der Hulst en Egmondanus willen ...

Positiones contra missam privatam (1521)

Stellingen tegen de privé-mis, opgesteld door Hendrik van Zutphen, besproken en aanvaard door de Augustijnen te Wittenberg in het najaar 1521. Theses/articles/ against the Private Mass, by Henry of Zutphen, ...

Hendrik van Zutphen (bio)

1488/9 (Zutphen) - 10-12-1524 (Heide - Ditmarschen/D) Geboren te Zutphen in 1488 of 1489 -- overleden te Heide (Dithmarschen, Noord-Duitsland) op 10 december 1524. Over zijn ouders en zijn jeugd ...

Luther over Jacob Proost (Praepositus) en zijn revocatio en het Antwerpse klooser

Luther heeft zich in zijn brieven geregeld over Praepositus gecommuniceerd rondom zijn herroeping en daarna zijn ontsnapping (en vlucht naar Wittenberg). Ook over Hendrik van Zutphen weet hij alles, inclusief de ...

Frédéricq, Corpus documentorum Inquistionis, vol. IV + vol V (aanhangsel)

Een selectie van archiefstukken, zoals getranscribeerd en gepubliceerd door Paul Frédéricq (en zijn studenten, leerlingen), opgenomen in deel IV van het Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae. [5 delen: Gent: ...

Dye histori, so zwen Augustiner ordens… (Reckenhofer)

Dye histori, so zwen Augustiner Ordens gemartert seyn tzu Bruxel in Probant, von wegen des Evangelj. Die Arickel darumb sie verbrent seyn mit yrer auszlegung und verklerung. Deze uitgave is ...

Der actus und hendlung

Der actus und hendlung der degradation und verprennung der Christlichen dreyen Ritter und merterer Augustiner ordens geschehen zu Brussel. Anno M.D.xxxiij, prima julij Waarschijnlijk het eerste gedrukte verslag van de ...

Das Augustiner Konvent zu Antwerpen (1513-1523)

Otto Clemen Bis auf einige Kleinigkeiten ist dies noch immer der beste Aufsatz über das Augustinerkloster von Antwerpen. Die Quelle, die Clemen ausnützt, ist die Sammlung von Originaltexten, Dokumenten, Briefextracten ...

Een droom in rook opgegaan

1 juli 1523, terechtstelling van Hendrik Vos en Johan vanden Essen Wat vooraf ging (puntsgewijs) 29 september 1522: Een actie van het gerecht om het Antwerpse klooster weer in het ...

De Antwerpse Augustijnen (Jos Vercruysse)

Nog steeds onovertroffen samenvatting van de geschiedenis van het Antwerpse Augustijnerklooster van de hand van prof. Jos Vercruysse (1931-2017),  "De Antwerpse Augustijnen en de Lutherse Reformatie, 1513-1523", in: Trajecta, 2007, p ...

1 juli 1523 – twee Antwerpse Augustijnen te Brussel verbrand

500 jaar geleden hadden twee Antwerpse 'Austin friars' (Augustijner monniken), Johan van den Esschen en Hendrik VosIn 1523 noteert Jan Pascha de namen in de nota's van het proces: F[rater] ...

62 artikelen (Hendrik Vos &c )

Originele Latijnse tekst en Nederlandse vertaling (Dick Wursten) Transcriptie van de 62 artikelen die de visie van 'frater Hendrik &c' (Hendrik Vos en de overigen) weergeven over Luthers boeken, kerk, ...

Dulle Griet’s veroordeling

De 'roof voor de hel' gedaan, maar gearresteerd Margriet Boonams, diemen heet sGramhans, van Mechelen, overmits dien dat zy nu, in Maendage tsavons lestleden, groote beruerte, commotie ende gerucht van ...

Dulle griet en het Antwerpse vrouwenoproer van 1522

NOTA’s (Dick Wursten) Samenvatting Margriet Boonams is een spilfiguur geweest in het vrouwenoproer te Antwerpen dat op 29 september 1522 ontstond toen de prior van het Augustijnerklooster werd gearresteerd. Met ...

Dulle Griet schiet in actie

Een waar gebeurd verhaal, waarin een groep verontwaardigde Antwerpse vrouwen (aangevuurd door Griet Boonams) de loop van de (kerk)geschiedenis probeert te beïnvloeden. De opstand tegen staats- en kerkelijk gezag begint ...

Pleidooi voor de vrouw in het ambt (Antwerpen-Brussel, 1523)

De Antwerpse augustijner monniken die weigerden te herroepen (en dus als ketter zijn verbrand op 1 juli 1523 in Brussel), zijn vooraf natuurlijk uitgebreid verhoord, onder druk gezet om te ...

Historie van de 2 Antwerpse Augustijnen… te Brussel zijn verbrand (NL-Latijn)

Historia de duobus augustinensibus, ob evangelii doctrinam exustis Bruxellae… [Basel, Cratander, 1523] Vertaling van een Latijnse historia (NB: dat is ook een literaire vorm) waarin een ooggetuige aan de welwillende ...

Luthers brief herdrukt in 1941 (Hans Werkman)

Quote van de site van de Koninklijke Bibliotheek ... Niemand die het las, wilde bij de verschijning van dit tractaatje in 1941 gelooven dat het van Luther was! Men vermoedde ...

Hendrik van Zutphen (prior te Antwerpen, reformator van Bremen)

HENDRIK VAN ZUTPHEN, prior van de Augustijnen te Antwerpen in 1522 Hendrik van Zutphen (Ditmarscher Landesmuseum, Meldorf) - portret is niet 'naar het leven'. Geboren te Zutphen in 1488 of ...

Luther’s brief aan de christenen in de Nederlanden (1523)

Digitaal bladerboekje Om de christenen in de Nederlanden te troosten na de executie van de twee Antwerpse jonge monniken, schreef Luther hen een brief (ja, hij stapt in de rol ...

Ein neues Lied wir heben an (Luther)

Een protestlied, tegen de leugens Over dit lied, edities, partituren en opname: de webpagina's van het lutherjaar 2017. - Deze link voor achtergrond over ontstaan en verspreiding. - Deze link ...

Boekverbranding te Antwerpen: 13 juli 1521

[bron: Gert Gielis, Verdoelde schaepkens, bytende wolven, p. 76-77] Zaterdag 13 juli was een broeierig warme zomerdag. De stad gonsde van de drukte, want het was een marktdag en dan kwamen handelaars ...

Aan de christenen in de Nederlanden (brief van Luther, juli 1523)

'An die Christen ym Nidderland'. [titelpagina]'Allen lieben brudern in Christo, so In Holland, Braband, und Flandern sind... [aanhef] Luther had in ons land al vroeg veel vrienden, met name in ...

De Augustijner monniken – ketters: hoezo?

De kloosterorde van de Augustijnen is eind 15de, begin 16de eeuw in volle transformatie in Noord-West Europa. Een deel wil 'terug naar de bron', d.w.z. een striktere naleving, 'observantie', van ...